Om

4H – Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 7-25 år.


4H står för:


HUVUD för kunskap                       HJÄRTA för medkänsla

HAND för färdighet                        HÄLSA för ett sundare levnadssätt


Vår vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för sin omvärld. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.


4Hs motto är "Lära genom att göra", och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

Inom 4H arbetar vi också mottot "Av ungdomar, för ungdomar", d.v.s. våra ledare är alla unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.


Vi låter våra medlemmar själva prova på att baka, laga mat, snickra, sköta växter och djur, spela teater och volleyboll med mera. Detta innebär att vi kan erbjuda en bred verksamhet till ungdomar både i staden och på landet.


Vi arbetar också för att alla ska kunna delta i vår verksamhet, en viktig del är att vår verksamhet inte ska kosta mycket, i så stor mån som möjligt ska ingen behöva avstå från våra aktiviteter för att de inte har råd.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS